HTTP durum kodları hatalarından biri olan Soft 404 sıklıkla karşılaşılabilecek problemler arasında yer alır. Kullanıcılar bir web sitesine giriş yapmak istediğinde sunucuya bir talep gönderilmesi söz konusu olur. Sunucuya iletilen bu talebin geri gönderimi de HTTP durum kodları ile sağlanır. Bu tarz bir durumda ilgili sayfa bulunmazsa 404 sayfa bulunamadı hatası bildirilir.

Soft 404 hatası söz konusu olduğunda ise sayfa bulunamaz fakat verilen cevap farklı olur. Kullanıcı web adresine giriş yapmak ister fakat bir hata ile karşılaşır. Soft 404 hatası oluştuğu takdirde kullanıcı istek başarı ile tamamlandı mesajını alır fakat aslında bir hata söz konusudur. URL isteği durumunda kullanıcıya ilgili sayfa mevcut değildir diyen bir sayfaya ek olarak 200 durum kodu gönderildiğinde soft 404 hatası oluşmuş demektir.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen bu hatalar eksik bir SSI dosyası nedeni ile ya da bozuk bir veritabanı bağlantısından kaynaklanabilir. Yüklenmemiş olan ya da başka bir nedenle kullanılamayan JavaScript dosyası nedeni ile de hata alınabilir. Boş dahili arama sonucu sayfaları da hata oluşmasın da etken olabilmektedir.

Soft 404 Hatası

Soft 404 hatası web sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcıların sayfaya ulaşamadığı durumlarda oluşabilen hatalardan biridir. Soft 404 hatasında kullanıcıya gönderilen mesaj istek başarı ile tamamlandı olurken bundan sunucunun tarayıcıya beklenen yanıtı verdiği anlaşılması gerekir. Soft 404 hatası oluştuğunda bunun fark edilebilmesi için bazı araçlara ihtiyaç duyulur.

Son kullanıcılar sunucudan gelen yanıtı göremez. Sunucudan gönderilen herhangi bir yanıt görüleceği zaman kullanılacak araçlar sayesinde diğer tüm HTTP hataları da anlaşılabilir. 404 sayfa bulunamadı mesajı veren bir sayfanın durum kodunun kontrol edilmesi gerekir. Durum kodu 404 yerine 200 kodunu verdiğinde ise anlaşılması gereken sofa 404 hatasının oluştuğudur.

Soft 404 Hatası Nasıl Kontrol Edilir?

Soft 404 hatası kontrol edileceği zaman çeşitli yöntemlerden yararlanılabilir. Google Search Console bunlardan biridir. Soft 404 hatası tespit edileceği zaman sitede tek tek kontrol yapılabileceği gibi toplu olarak sitedeki tüm hatalar için bu uygulamadan yararlanılabilir.

Bunun için tarama hataları bölümünden faydalanılması gerekirken bu bölüm tarama başlığının alt başlığı olarak karşımıza çıkar. Bu bölümde yer alan bilgiler hatalı sayfaların masaüstü ya da mobilde meydana geldiği hakkında da veri sunar. Hastanın tespit zamanı, öncelik sırası ve soft 404 hatalarının sayısında oluşan değişimler de grafiksel verilerle sunulur.

Google Search Console

Google search console sayesinde web sitesinin durumu takip edilebilir. Web sitesinin dizin durumunu takip etmeye yarayan uygulama ile web adresinin çalışması üzerinde olumsuz etkileri olan kapsam hataları tespit edilebilir. Kapsam hataları anlaşıldığında buna müdahale etmek kolaylaşacağından web sitesi açısından olumlu sonuç alınabilecektir.

Söze konu dizin raporları Google search console üzerinde yer alır. Kapsam hataları düzeltilmediğinde web adresinde birçok problemle karşılaşılır. Kullanıcıların web sitesine giriş yapamaması bunlardan biridir. SEO açısından da web adresini olumsuz yönde etkileme kabiliyeti olan kapsam hatalarının giderilmesi için bazı çalışmalar yapılması gerekir.

Search Console Kapsam Hatası Nelerdir?

Google search console kapsam hataları tespit edildiği takdirde arama sonuçlarına yansımayan ve herhangi bir hataya bağlı URL’lerin hangileri olduğu anlaşılabilir. Google search console kapsam hataları arasında çok sayıda örnek bulunur. Bu hatalar aşağıdaki gibi sıralanır:

 • Sunucu hatası,
 • Yönlendirme hatası,
 • URL, robots.txt engellemeleri,
 • URL, noindex işaretleri,
 • URL, soft 404 hatası,
 • URL, 401 yetkisiz istek,
 • URL, bulunamama 404,
 • Farklı 4xx hatası,
 • URL, soft 404 hatası.

Soft 404 hatası ortaya çıktığında sayfa durum kodu 200 olarak görülür fakat sayfa mevcut değildir. Buna rağmen sayfa başarılı imiş gibi görünmektedir. Başarılı durum kodu olan 200 göründüğünden sayfanın arama motorlarında 404 sayfası olarak algılanması söz konusu olmayacaktır.

Raporda sayfa 404 URL tespit edildi varsa görüntülenebilir. URL’lerin 200 kodu ile dönüp dönmediği kontrol edilebilir. Bu tür bir durumda ise sayfanın 404 kodu ile geldiğinden emin olunmalıdır. Sitede yer alamayan veya kaldırılmış olan adreslerin 404 kodu vermesi gerekir. Bu adreslerin 200 kodu vermesi hata olarak kabul edilmelidir.

Soft 404 Hatası Sebepleri

Soft 404 hatası çeşitli sebeplerle oluşabilir. Default 404 hata sayfalarının site tasarımıyla uyumlu olmasından ya da kullanıcının belirli bir sayfaya ulaşamaması halinde sitedeki diğer sayfalara ulaşmasının basitleştirilmesi için özelleştirilen 404 sayfaları ile değiştirmeden kaynaklanabilir. Bu değiştirme sürecinde sunucu gerekli ayarlamaları yapmazsa sayfalar açılacağı zaman 200 kodu verilir.

200 kodu yanıt olarak sayfa tarafından verildiğinde ise ortada bir sayfa olmadığı halde varmış gibi algılanır. Web sitesi yöneticisi kullanıcıya 404 hatası göstermek istemediğinde ise diğer sayfalara ya da ana sayfaya kullanıcıyı yönlendirir. Bu durumu Google hatalı 301 yönlendirme olarak algılar. Bu durumda da kullanıcıya alakasız içerik sunulmasına bağlı olarak soft 404 hatası oluştuğunu kabul eder.

Kullanıcı açısından çok az içerik olan ya da hiç içerik bulunmayan sayfalarla karşılaşılması da söz konusu olabilir. Site içi aramaların varlığı durumunda Google tarafından dolu bir sayfa görülemeyecek oranda az içerik varsa soft 404 hatası olarak bu durum algılanabilir.

Soft 404 Hatasının SEO Sonuçları

Google standart bir 404 hatası yerine soft 404 hatası ile karşılaştığında daha olumsuz olarak bu durumu algılar. Özelleştirilmiş bir sayfanın 404 hatası vermek yerine 200 yanıt koduyla dönmesi kullanıcının yanı sıra botların da karışıklık yaşamasına yol açar.

Bu durumda da sayfanın 200 kodu ile dönmesine bağlı olarak bulunamayan sayfalar indexlenir ve bu sayfaların trafiğini yönlendirebilmek için aynı içerikte benzer sayfalar üretilir. İfade edilen durumsa içeriklerin kopya içerik olarak algılanmasına yol açar. Site asıl taranması gereken sayfalardan ayrıldığında ve içerikler de kopya içerik olarak algılandığında sıralama olumsuz yönde etkilenir.

Sitenin deindex cezası alması da bu sebeple olur. Web sitesinin SEO açısından bu durumdan olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmaz olur. Arama motorları web adresini ilk sıralarda göstermeyeceğinden bu durum istenmeyen bir sonuç doğuracaktır.

Soft 404 Hatası Çözümleri

Soft 404 hatası oluştuğunda bunun çözümlenmesi zorunludur. Çözüm sürecinde ise yapılması gerekenlerden biri Google Search Console üzerinden soft 404 hatalarının varlığının kontrol edilmesidir. Hatalı görülen sayfaların URL’leri kontrol edildikten sonra bazı soruların da yanıtlanması gerekir. Bu durumda oluşabilecek sorular şunlardır:

 • Sayfanın URL’sinin işaret edeceği doğru içeriğin 20 yanıt kodu ile dönüp dönmediği,
 • 301 yönlendirme sayesinde daha uygun bir sayfaya yönlendirme yapılması gerekli mi değil mi,
 • Bu sayfanın bulunması gerekli mi?

Soft 404 Hatası Nasıl Önlenir?

Bir sayfa bulunamadığında ziyaretçilerin başka bir sayfaya yönlendirilmesi karışıklık yaratır. Bu durum kısa sürede botların da dikkatini çeker. Bu tarz bir sorunla karşılaşıldığında kullanıcının en alakalı içeriğe yönlendirilmesi doğru olandır.

Kullanıcı alakasız bir sayfaya yönlendirilmektense sayfanın 404 kodunu göndermesi web sitesi açısından daha yararlı olur. Bu sayede arama motorları tarafından olumsuz fark edilmek önlenir. Ziyaretçi açısından da bu durum daha uygun sonuç verir.