Bir web sitesi alan adı sayesinde arama motorlarında tanınır. Arama yapılırken bu isim üzerinden taranan web adresi kullanıcıların hizmetinde yer alır. SEO çalışmaları kapsamında bulunan alan adı ,web sitesinin başarı grafiği üzerinde de doğrudan etki gücü olan bir unsurdur. Alan adı belirlenirken çok sayıda ayrıntının dikkatlice ele alınması gerekir.

Alan adında yer alan kelime sayısından , kelimelerin anlamı, akılda kalıcılık gibi detaylar web sitesini yakından ilgilendirmektedir. Alan adı ve site içeriği arasındaki uyum da dikkate alınması gereken bir diğer ayrıntı olarak karşımıza çıkar.

Arama motorları aracılığı ile ziyaret edilebilen internet sitelerinde ürün ya da hizmet pazarlaması yapılabileceği gibi bilgi paylaşımının da gerçekleştirilebilmesi mümkün olur. Alan adı belirlenirken SEO uyumuna özen gösterilmesi gerekmektedir.

SEO uyumu sayesinde bir web adresi arama motorlarında üst sıralarda yer alacağından bu adrese daha fazla ziyaretçi erişimi sağlanması da kolaylaşır. Web sitesine ne kadar fazla ziyaretçi giriş yaparsa arama motorları bunu olumlu olarak algılar. Bu sayede site etkileşimi artarken hem SEO katkısı hem de işletme için web adresinde ürün veya hizmet pazarlamasında artış yakalanması mümkün olur.

Alan Adı (Domain) Nedir?

Alan adı bir web adresinin bulunmasına yarayan uzantıdır ve sitenin adı olarak geçerken domain şeklinde de adlandırılır. Adres çubuğuna yazılan ve uzantı biçiminde olan bilgi sitenin alan adıdır. Web sitelerine internet üzerinden erişim sağlanacağı zaman site adresine kullanıcı girişi yapılmalıdır. Her web adresinin bir alan adı bulunur.

Google ve benzeri arama motorlarında adres çubuğuna belirli bir uzantı yazılarak web adresinin alan adı girilir. Bu kısım aynı zamanda domain olarak da bilinen alan adını oluşturmaktadır. Alan adının SEO odaklı olması web sitesi için bir avantaj olarak kabul edilir. Bu sayede daha fazla ziyaretçi erişimine olanak bulan web adresi üzerinden yapılan çalışmaların niteliğinde de artış yakalanabilir.

Arama motorlarının web sitesini üst sıralara çıkarması için SEO ile uyumlu çalışmalar yapılabilecek alanlardan biri de domaindir. Sitenin alan adı olarak da bilinen domainde SEO uyumu sağlanacağı zaman bazı çalışmaların birlikte gerçekleştirilmesi gerekir.

Yalnızca doğru bir alan adına sahip olmak SEO çalışmalarını desteklemek için yeterli değildir. Bu çalışma bir bütün olarak yapıldığında sonuç vereceğinden alan adı seçiminden diğer özelliklere kadar her ayrıntının dikkatlice ele alınması gerekmektedir.

SEO Odaklı Alan Adı Nasıl Belirlenir?

Her web adresinde yer alan alan adı, sayısal verilerden oluşur. Ziyaretçi açısından bu sayısal verilerin akılda kalması oldukça zor olduğundan bazı işlemlere tabi tutulması gerekir. SEO çalışmalarının en önemli ayağı alan adının belirlenme süreçleri olurken site içeriği ile uyumlu ve akılda kalıcı bir alan adı tercih edilmesi web adresini başarıya götürecek önemli bir yaklaşımdır.

Web adresinin yüksek performans göstermesinde doğru bir alan adı seçimi öneme sahip olurken kısa ve anahtar kelimelerden oluşan bir alan adının daha iyi sonuçlar verdiği yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar arasındadır. Alan adının taşıması gereken özellikler maddeler halinde yazılacağı zaman aşağıdaki biçimde sıralanabilir:

 • Alan adı kısa olmalıdır.
 • Marka veya işletme ile aynı adı taşıması avantaj yaratır.
 • Site ile ilgili ziyaretçilere bilgi sunma kapasitesinde olmalıdır.
 • SEO uyumuna dikkat edilmelidir.
 • Alan adı orijinal olmalıdır.
 • Anahtar kelime kullanımına dikkat edilmelidir.

Alan Adı Yaşı ve Geçmişinin SEO’ya Etkisi

SEO çalışmaları sayesinde bir web adresinin arama motorlarında üst sıralarda yer alması kolaylaşır. Ürün ve hizmet satışı yapmak ya da bilgi paylaşmak amacı ile kurulabilen web adresleri işletmenin küresel pazarlarda yer almak istediği durumlarda geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilmelidir.

Web adresine ne oranda ziyaretçi girişi olduğu SEO çalışmalarının sonuçları bakımından önemlidir. Site performansı artırılacağı zaman gerekli olan veriler analiz edilirken SEO odaklı hareket edilir. Bu sayede bir web sitesi arama motorlarında üst sıralarda görünebilecektir.

Sitede bulunan ziyaretçilerin arama motorlarında arama yaptıkları sırada alan adı bir site için oldukça önemlidir. Alan adının yaşı ve geçmişi de bu noktada dikkate alınması gereken hususlar arasında yer alır. Belli bir geçmişe ve yaşa sahip olan alan adları web sitesi için avantaj yaratacaktır.

Geçmişi olan bir domaine sahip olmak isteyen web sitesi yöneticisinin araştırma süreçlerinde dikkatli olması gerekir. Hiç kullanılmamış olan domainler için bir sorundan söz edilmesi mümkün olmazken geçmişte kullanılmış olan domainler söz konusu ise SEO’ya ne oranda destek verebileceğinin sağlıklı yöntemlerle araştırılması gerekir.

Bunun yanı sıra geçmişte kullanılmış olan bir domain tercih edilecekse bir ceza alıp almadığına da bakılması gerekmektedir. Bu araştırmalar yapılmadan alınacak bir alan adı daha sonra site için zararlı sonuçlar doğurabilir.

Alan Adında Anahtar Kelime Kullanılmalı mıdır?

Alan adında anahtar kelime kullanımı sayesinde SEO çalışmaları desteklenebilir. Bu sayede web adresine çekilecek ziyaretçi sayısında artış yakalanır. Bir web adresine ne kadar çok ziyaretçi girişi olursa etkileşim oranında artış yakalanır. Web siteleri firmaların sanal mağazası görevi görürken ürün ve hizmet pazarlaması için fiziksel mağazalara benzer özelliklere de sahiptirler.

Fiziksel mağazalara kıyasla bu adreslerin belirgin avantajları vardır ve bu avantajlar doğru kullanıldığında firma marka değerine sahip olabileceği gibi büyüme hedeflerine de kısa sürede erişebilir. Buna ilaveten büyüme hedeflerini gerçekleştiren firmalar kendilerine yeni hedefler belirleme noktasında da web sitelerinin kendilerine sunacağı olanakları değerlendirebilir.

Tüm bu sayılanların gerçekleşebilmesi ise web adresine giriş yapan kullanıcı sayısının artırılması ile mümkün olurken bu kullanıcıların harekete yönlendirilmesi, eyleme geçme noktasında teşvik edilmesi, istek ve ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi de gerekir.

Doğru bir alan adına sahip olan web sitesi rakipleri arasından da sıyrılır. Günümüzde dijital platformların avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da doğru anlaşılması gerekir. Rekabet ortamının yoğun olarak yaşandığı internet ortamında bir web sitesi sahip olduğu özellikler ile rakipleri arasından sıyrılmak zorundadır. 

Domain olarak da bilinen alan adı bir web platformunun çok sayıda ziyaretçiye ulaşmasını sağlayabilecek önemli bir güçtür. Doğru anahtar kelime kullanımı sayesinde akılda kalıcı bir web adresine sahip olunabilir. Site trafiğini artırmaya yarayacak bu yaklaşım web sitesinin yöneticisi tarafından dikkate alınmak zorundadır.

SEO Uyumlu Alan Adı Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Arama motorlarında üst sıralarda yer almak isteyen bir web adresi için SEO çalışmaları oldukça önemlidir. Sitenin trafiğindeki artış doğru bir SEO stratejisi ile sağlanabilir. SEO çalışmaları kapsamında yapılabilecekler arasında alan adının doğru seçimi de yer almaktadır. SEO ile uyumlu bir alan adında dikkate alınması gereken çok sayıda özellik bulunur.

Bir domainin geçmişi, yaşı, hikayesi, uzantısı, anahtar kelime kullanımı, akılda kalıcılığı, kısalığı gibi çok sayıda faktör alan adı kullanımı sırasında dikkate alınmalıdır. Çok uzun ya da çok kısa bir alan adı etkili sonuçlar vermeyeceğinden domainin uzunluğu oldukça önemlidir.

 • Marka değeri oluşturmak isteyen bir işletme web adresinde alan adı seçerken bu hususları dikkate almalıdır. Kurumsallaşmak isteyen firmalar için de aynı durum geçerlidir. Bir işletme daha geniş kitlelere hitap etmeyi planladığında doğru bir alan adına sahip olmalıdır.
 • Firmanın marka değerine sahip olması, hedef kitlesini ve potansiyel müşterilerini artırması, kurumsallaşması için web adresinin çok sayıda ziyaretçiye ihtiyacı vardır.
 • Web adresinde oluşan etkileşim Google ve benzeri arama motorları tarafından da olumlu yönde algılanacağından arama motorlarında web adresinin ön sıralara çıkması kolaylaşır.
 • Bir web adresi ön sıralarda yer aldığında da ziyaretçi sayısında doğrudan bir artış olması kaçınılmazdır. Web sitesi için gerekli olan bu organik ziyaretçileri adrese çekmek için SEO çalışmaları çeşitli alanlarda yapılır. Domain üzerinde gerekli olan SEO çalışması da bu nedenle önemlidir.
 • SEO çalışmaları web sitelerinin varlık gösterme alanı olan dijital ortamlar için oldukça önemlidir. Uzun bir geçmişe sahip olan domainler Google tarafından da köklü alan adları arasında kabul edilir. Gelecekte kaç yıl için bu alan adının tescil edilmiş olduğu da arama motorları açısından önemli bir veridir.
 • Sade, akılda kalıcı, çok uzun ya da kısa olmayan, anahtar kelimelerden oluşan bir alan adının aynı zamanda web sitesinin içeriği ile de uyumlu olması etkili bir SEO çalışmasından söz edilebilmesi için gereklidir.
 • Türkçe karakter içeren bir domainin site açısından olumsuzluk yaratması da kaçınılmazdır. Bu sebeple alan adı seçimi yapılacağı zaman Türkçe karakter kullanılmaması daha uygundur.
 • Alan adı seçimi sırasında insanların markanın ve işletmenin sunduklarına odaklanmasını sağlamanın da önemi fazladır. Tıklamaya değer bir domain oluşturabilmek için kısa ve öz bilgilerden yararlanılması gerekir.
 • En alakalı alan adı seçilebilmesi için doğru bir araştırma yapılmasının da önemi vardır. Alan adının web sitesine sağlayabileceği katkılar arasında yüksek tıklama oranı ilk sırada gelir. Buna ilaveten otorite algısı ve güven duygusu da domain aracılığı ile elde edilebilir.
 • Rakipler arasından sıyrılmak, marka değerine sahip olmak, kurumsallaşmak için de doğru bir alan adı ile ilerlenmesi uygundur.

Neden SEO Dostu Alan Adı Kullanılmalıdır?

Web sitesinin sahip olduğu isim alan adıdır. Alan adının başarılı olması SEO uyumu sayesindedir. Normalde domainlerin hatırlanması zor sayılardan meydana geldiği görülür. IP adresleri yerine kullanılan ve uzantılardan oluşan adresler alan adı olarak bilinirken bunların SEO dostu olmasına özel bir önem verilmesi gerekir. Arama motoru sıralamasında önemli bir yere sahip olan alan adının SEO uyumu içinde olması gerekir.

Doğru bir alan adı tercih edildiğinde SEO çalışmasının başarısından söz edilebilir. Arama motorları tarafından üst sıralara taşınmak isteyen web siteleri için domainin SEO dostu olması gerekir. Üst sıralarda yer alan bir web sitesi daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yaparken hedeflerine ulaşma noktasında da başarılı olur.

Domain Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Belirlenecek alan adı içinde yer alan karakter sayısı SEO’yu destekleme özelliğine sahip olmalıdır. Çok uzun ya da çok kısa bir alan adı da SEO’yu olumsuz yönde etkileyebileceğinden bu hususa da dikkat edilmesi gerekir. Alan adı içinde web sayfası için gerekli olan anahtar kelimelerin de kullanılması SEO için gereklidir. Bu sayede arama motorlarında üst sıralarda yer almak mümkün hale gelir.

Oluşturulan alan adı içinde Türkçe karakterlere yer verilmemesi de ayrıca dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Önceden kullanılmış olan bir URL seçileceği zaman da geçmişte bir cezasının olup olmadığına bakılması gerekir. Alan adı seçerken önceden kullanılmamış olan Domainler arasında tercih yapmak daima avantaj yaratacağından bu husus da göz ardı edilmemelidir.

Kullanılacak alan adının yaşı da SEO bakımından önemlidir. Backlink çalışmaları söz konusu olduğunda da alan adının önemi ortaya çıkmaktadır. Arama motorları web adresini ne kadar çok tararsa web sitesinin üst sıralara çıkma ihtimalinde de artış yaşanır.