Pazarlamanın 4P’Si Nedir? E-Ticarette 4P Nasıl Olmalıdır?

Pazarlama karması denildiği zaman akla gelen ilk şey 4P’dir. Dünyada pazarlama denildiği zaman ilk akla gelen isim olan Philip Kotler tarafından literatüre kazandırılmış olan “4P” ismini Fiyat (Price), Tutundurma (Promotion), Ürün (Product), Dağıtım (Place) alır.

Pazarlamanın 4P’si Nedir?

Pazarlama müşterilerin beklentilerini ve gereksinimlerini anlama ve bu konuda hizmetlerin nasıl tasarlanıp doğru şekilde sunulacağını planlama işlemine denir. Pazarlamanın tanımına başlarken öncelikle bir ürün ortaya koymanız gerekir. Daha sonra bu ürünü piyasa şartlarına göre fiyatlandırılır. Ardından tüketiciye ulaştırır ve son olarak da piyasada ürünümüzü tutundurmayı sağlamamız gerekir.

Günümüzde sanayi sektörlerinde yaşanan gelişmeler rekabet ortamını her geçen gün canlandırır. Firmalarımız sadece ulusal değil de uluslararası pazarlarda da büyük bir satış yapmaya başladı.

Aynı zamanda tüm sektörlerde ürün yelpazesinin genişlemesi ise, yeni ürünleri bilimsel yöntemlerle pazarlamayı daha zorunlu bir hale getirir. Bu olumlu gelişmeler ise, pazarlamanın önemini daha belirgin bir şekilde bu alanda mesleklerin saygınlığını da önemli ölçüde arttırdı.

E Ticarette Pazarlama Karması

Philip Kotler de pazarlamanın 4p si içinde yer alan değişim sürecini daha önceden fark ederek ürünümüzün pazarlamanın ilkeleri hangi evrelerden geçerek piyasa şartlarında nasıl tutunacağını ve bu ezici rekabet ortamında pazarlamaya nasıl başlanacağını gösterebilmeyi sağlamak için literatüre “4P - Pazarlama Karması”nı da hediye etmiştir.

Pazarlama Karması yani Pazarlamanın 4P'si ise şunlardır;

 • Ürün (Product)
 • Fiyat (Price)
 • Dağıtım (Place)
 • Tutundurma/ Promosyon (Promotion)

Ne kadar profesyonelleri pazarlamanın 4P'sine ek olarak çeşitli unsurlar dahil edilmiş olsalar da temelde bu 4 unsurla birlikte pazarlama karmasını da açıklamak mümkündür.

Hizmet Sektöründe Pazarlama Karması

Hizmet sektörü için de buna ek olarak üç unsur vardır. Bu ek üç unsurla birlikte Pazarlama Karması 7P'si ise şunlardır;

 • Ürün (Product)
 • Fiyat (Price)
 • Dağıtım (Place)
 • Tutundurma/
 • Promosyon (Promotion),
 • İnsan (People),
 • Süreç (Processes)
 • Fiziksel Unsur (Pphysical Evidence)

E-ticarette 4P Nasıl Olmalıdır?

Ürün (Product); ürün yapımımda hammaddelerin farklı işlemlerden geçirilerek bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulan yeni bir bütün olarak bilinir.

Bir pazarlama faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bir ürüne gereksinim duyarız. Ürün planlaması gerçekleştirilerek başlanan pazarlamalarda ise pazara ne ile ulaşacağımızı ve faaliyet konumuzun ne olduğuna karar vermek ve bunun özelliklerinin ne olacağını belirlemek de 4P içinde ürünün (Product) görevi olarak bilinir.

 • Pazarlamada 4P Olgusu

4P’nin her zaman genel kabul gören bir olgudur. Aynı zamanda bu olgunun en çok eleştiri aldığı tarafı ise yetersiz ve eksik kaldığı yönündedir. Örnek verecek olursak Kotler’in kendi ifadeleri ile: “parfüm” şirketleri beşinci “P” şeklinde de ambalajın (packaging) eklenmesini istediler.

Bunun yanında satış müdürleri ise satış gücünün “P” ile başlamadığı için mi aslında eklenmediğini, hizmet müdürleri aynı şekilde “hizmet”in de aynı nedenden dolayı mı pazarlama karması dışında kalmış olduğunu sordu.

Tüm bu ve benzeri eleştirileri çoğaltmak mümkündür. Hatta “4P”ye çok defa da alternatifler yaratıldı. Bu olgunun temelinde müşteriyi de (costumer) içeren “4C” ise, personelin eklendiği, ambalajın “6P” vb … Bazıları da pazarlamanın yapısı nedeni ile böyle bir sınırlandırmaya gidilemeyeceği nedeni ile “4P”yi de reddetti.

Ama 4P’nin bu tür eleştirilere karşı cevabı; her pazarlama karmasının bu eksik olduğu düşünülen yönleri kendi içinde barındıracağı şeklinde oldu. Örneğin; neden ambalaj 5. bir “P” olarak bulunmadığı sorusunun cevabı ise, “ambalaj ürünün bir parçası” şeklinde oluyor.

Ürünü baz alırsak, ürün denildiğinde akla; içeriğinde yer alan maddeler, tadı, mekanik yapısı, kokusu, şekli ve dayanıklılığı, ambalajının özellikleri vb. anlaşılması gerekir. Bir pazarlama çalışması içine girdiğimiz zaman öncelikle bir ürünümüzün olması gerekir ve bu ürünün özelliklerini, içeriğini, doğru bir şekilde belirleyebilmesi ve bizim de bunu çok iyi anlamamız gerekir. Kısacası, sağlamış olduğu faydanın da farkında olmak gerekir.

 • 4P Unsurları

Fiyat (Pricing); bir ürünümüzün olduğunu düşündüğümüz zaman bu ürün için bir bedel belirlenmesi gerekir. Ürünün dolaşımına yardımcı olan ise, sahip olduğu parasal değerdir. Ürüne fiyat verirken üretim maliyetleri de çok önemli bir karar değişkeni olarak bilinir. Ama burada pazarlamanın, geniş vizyonu, değişkenliği, araştırmacılığı, yaratıcılığı ve geniş kapsamı da ortaya çıkar be çıkması gerekir.

Daha net bir ifadeyle pazarlamanın gerekliklerinden birisi de budur. Sadece üretim maliyeti ürünü fiyatlandırmak için yeterli bir sebep olsaydı, fiyatlandırma sürecinde de pazarlamacılara ihtiyaç kalmazdı.

Aslında fiyatlandırmalarda; tüketicilerin ödemeye razı oldukları fiyat aralığı, hedeflenen kitlenin özelliklerine göre de farklı fiyatlandırma ve izlenecek olan pazarlama stratejisinde fiyatın rolü (pazara nüfuz etme ya da pazarın kaymağı alma gibi) rollerde pazarlama için de görev alır.

Fiyatlandırmayı yaparken de en hassas olunan nokta; arz edenin satmak istediği nokta ile bunu talep eden kişinin ödemek için razı olduğu tutarı tespit edebilir.

 • 4P’de Dağıtım

Dağıtım (Place) – Bir ürünümüz varsa ve bunun fiyatını da tespit ettiyseniz; tüketicilerinde bu ürüne ihtiyaçları olduğunu unutmamanız gerekir. Pazarlama karmasının 3. “P”si olarak da bilinen ‘Dağıtım’ın görevi ise, ürünü doğru zamanda, doğru yere ulaştırmaktır.

Dağıtım ise, pazarlama karması içinde yaratıcılığın aslında en kısıtlı olduğu, genellikle de sadece zorunluluk içeren bir unsur olarak düşünülse bile, pek çok pazarlama başarısının ve sosyal medya ile birlikte dağıtım kararları da yer alır.

İstediğiniz kadar güzel bir ürüne sahip olun ve bunların tanıtımını istediğiniz kadar iyi yapsanız da, eğer tüketici onu bulmakta zorlanıyorsa, o ürüne karşı olan isteği kırılacak ve başka alternatifine yönelmekte de geç kalmayacaktır. Burada ise zamanlama da oldukça önemlidir. Tüketiciyle, isteğin ve ihtiyacın duyulduğunda buluşmak çok önemlidir.

Tutundurma (Promotion); fiyat verdiğimiz ve olması gereken yere doğru zamanda ulaştırdığımız ürünlerin tüketicilerin farkında olup olmadığını bilmek gerekir. Özellikle de günümüzde ileri safhadaki alternatifler içinde ürününüzü, kendinizi gösterebilmeniz oldukça önemlidir. Dağıtımı anlatırken yapmış olduğumuz kurgunun bir benzerini bazen tutundurma için de yapabiliriz.

Ürünümüz varsa ve doğru fiyatlandırarak ve olması gerektiği yere ulaştırdıysak; ama tüketici bu ürünün farkında değilse başarılı olmanız çok olası değildir. Ürüne ihtiyacı olan kişiler ilk aşamada ise, ürününüze bir şekilde ulaşmış ve bunu kullanmış da olabilir. Ama ürününüzü kimseye tanıtmamışsanız bu da bir şanstır.

Aynı zamanda devamını beklemek de çok daha büyük bir şans gerektirir. Ürününüzü ise, ilk aşamada tanıtmak daha sonrasında da beklemek yeterli değildir. Sürekli dillerde, zihinlerde canlı tutabilmek için de tutundurma çalışmalarına her zaman devam etmeniz gerekir.

E Ticarette Pazarlama Karmasının Önemi

Sürekli yenilemiş olduğumuz gibi günümüzdeki alternatif bolluğunda ve rekabet ortamında sizin ürününüzün tercih edilebilmesi için de tutundurma faaliyetlerine sıkı sıkıya tutunulması gerekir. Tutundurma içindeki araçlardan ilk akla gelenler ise; “reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, çekiliş, yarışma, duyurum ve indirim vb. unsurlardan meydana gelen satış tutundurma”dır.

Her biri farklı araçlarla ve farklı yollarla da gerçekleştirilebilir. Pazarlamanın en yaratıcı yönü ise, sürekli olarak gelişim içinde olan bir tarafı ağırlıklı olarak tutundurması gerekir. Yeni pazarlama anlayışlarının da yer almış olduğu pazarlama karması da tutundurmadır. Pazarlama karması ilkelerine uygun bir hizmet satın alabilmek için www.ajans.io internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.