Web siteleri dijital dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok hizmetin verilebildiği sanal mecralardır. Firmaların ürün ve hizmet pazarlaması yapmasına yarayan bu platformlardan en verimli sonucun elde edilebilmesi için iyileştirme çalışmalarına ihtiyacı olur. Web sitenizden en yüksek performansı almak istediğinizde konunun uzmanlarının önerilerine kulak vermeniz sitenizin iyileştirme çalışmaları için gereklidir.

Kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi sitenin SEO ile uyumlu hale gelmesine yol açarken bu sayede organik ziyaretçi trafiğinde de artış yakalaması sağlanır. Web adresine giriş yapan kullanıcı sayısının organik yollardan artması arama motorları tarafından olumlu karşılanan bir durum olurken sitenin üst sıralarda görünmesi için bu çalışmalara gerek duyulmaktadır.

Google Analytics ve Kullanıcı Davranışları

Web siteleri günümüzün sanal platformları olarak çok sayıda işlemin yapılabileceği ortamlardır. Bu mecralarda kullanıcılar ihtiyaçları olan ürün ve hizmetlere ulaşmak için gezinti yapar. Kullanıcılar web adreslerine girerken, platformda gezinirken ya da siteden ayrılmak istediklerinde yüksek standartlarda hizmet almalıdır. Bu hizmetin karşılığı ise sitenin Google arama motorları gibi motorlarda daha üst seviyelerde görünmesini sağlamaktır.

Arama motorlarında üst sıralara çıkan bir web adresi her seferinde daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacağından oluşan bu organik trafik firmaların hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırırken yeni hedeflere doğru eylem planı oluşturmaları için de gereklidir. Kullanıcı davranışları öğrenildiğinde web sitesini ziyaret eden kitlenin nereden geldiği anlaşılabilir. Kullanıcılar site ziyaretleri sırasında birtakım eylemler gerçekleştirir.

Bu eylemler sitede nasıl davranışlar sergilediklerinin göstergesidir. Kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi sırasında web sitesi yöneticilerinin bir takım sorularına yanıt bulması gerekir. Örneğin ziyaretçiler web adresine girdiğinde ve bültene kayıt olduğunda bunun altında yatan nedenlerin anlaşılması gerekir. Hangi sayfa ya da site özelliği bu davranışın sergilenmesine yol açtı ise bilinmelidir. Bu sayede özelliğin geliştirilmesi sağlanır.

İnsanların hangi sayfalarda uzun kaldıkları hangi sayfaları kısa sürede terk ettikleri sorusunun cevabı da öğrenilmelidir. Siteye girenlerin neler yaptığı, içeriklerin hangilerini daha fazla inceledikleri, yorum yapıp yapmadıkları da raporlar sayesinde öğrenilebilir. Web sitesinin arama çubuğunda kullanıcıların neler yaptıklarının da bilinmesi gerekir.

Hedeflere dönüşüm sağlayan sayfaların hangileri olduğu, ve düşük performans gösteren eylem çağrılarının neler olduğu da web site yöneticileri için gerekli olan veriler arasındadır. Kullanıcı davranışlarının doğru anlaşılması sitenin istenilen başarıyı elde etmesinde en önemli hususlardan biridir. Bu sebeple de Google Analytics gibi araçlardan yararlanılması gerekir.

Web sitesi kurulduğunda istenilen performansın elde edilebilmesi için sürekli geliştirilmeye ihtiyacı olur. SEO uyumu bir web adresi için önemsenmesi gerekenlerin başında gelirken kullanıcı davranışları doğru analiz edildiğinde sitenin SEO uyumu ile ilgili çalışmalara da katkı sunar.

Google Analytics tarafından sunulan veriler sayısal nitelikte olmakla birlikte grafiksel unsurlarla desteklenerek raporlanır. Bu sebeple anlaşılıp yorumlanması kolaydır. Kısa sürede web sitesi için neler yapılması gerektiği konusunda site yöneticileri için gerçek zamanlı bilgi bu araçlardan elde edilebilir.

Kullanıcı Davranışı Analizi Neden Gereklidir?

Bir web adresi sanal mağaza işlevi görür. Fiziksel mağazalara gelen kişi sayısı ile web adresine giriş yapan kişi sayısı arasında belirgin bir fark vardır. Günümüzde değişen ticari koşullar firmaları web adresleri üzerinden ürün ve hizmet pazarlaması yapmaya zorlamaktadır. Dünyanın gittikçe küresel bir pazar haline gelmesi web sitelerine olan gereksinimi de bu doğrultuda artırırken kullanıcılar bu mecralarda aradıklarını bulmak ister.

Müşteriler zaman ve mekan kavramı dışında diledikleri an kesintisiz olarak web sitelerine giriş yapabilir. Bunun için dijital bir cihaza sahip olmaları (bilgisayar, tablet ya da mobil telefon vb.) ve internetlerinin bulunması yeterlidir. Kullanıcı deneyiminin ne oranda iyi olduğu bir web adresinin başarısının da göstergesidir. Bu nedenle kullanıcı davranışları analiz edilerek iyileştirilmesi sitenin başarısı üzerinde doğrudan etkilidir.

Siteyi ziyaret eden müşterilerin tanınması, ihtiyaçlarının ve taleplerinin analiz edilmesi kendilerine sunulacak ürün ve hizmet kalitesinde de doğrudan bir artış yakalanmasına yol açar. Firmanın kurumsal bir kimliğe sahip olmasında, marka değeri kazanmasında ve küresel pazarlarda daha çok kişiye ulaşabilmesinde bu çalışmaların önemi büyüktür.

Ticari faaliyetlerini genişletmek isteyen işletmeler kar elde etme beklentilerine yanıt bulmak istediklerinde web adreslerini iyileştirmek zorundadır. Burada sundukları hizmetin kalitesi müşterilerinden kendilerine referans olarak geri döner. Firmalar dijital stratejilerini geliştirirken kullanıcı davranışlarını göz ardı edemezler.

İşletmelerin varlık sebebi olan müşterileri için verecekleri hizmet kalitesi firmanın büyümesi ve kendisini geliştirebilmesi açısından önemlidir. Google Analytics bu noktada işletmeler için birçok kolaylığı sunan bir platformdur. Müşterilerin siteyi ziyaret etmeden önceki davranışları ve site ziyareti sonrası sergiledikleri tavırların raporlar halinde web sitesi yöneticilerine sunulması bu uygulama sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir.

Siteyi ziyaret eden müşterilerin davranışları inceleneceği zaman Google Analytics ile çalışılması kısa sürede veri elde etmeye yarar. Bu işlemler sırasında birtakım süreçler takip edilerek ilerlenir. Kullanıcı davranışları analiz edildiğinde web sitesinin performansının artmasına bağlı olarak arama motorlarında üst sıralara çıkması sağlanır. Site bu davranış eğilimine girdiğinde ise organik ziyaretçiler her seferinde daha da artarak siteye giriş yapar.

Kullanıcı davranışlarını ve deneyimlerini inceleyen Google Analytics sayesinde sunulan raporlara bağlı olarak site yöneticileri gerekli iyileştirmeleri yapabilir, tedbir alıp, problem görülen alanlarda düzenlemeleri gerçekleştirebilir.

Kullanıcı Davranışı Analizi Neden Yapılır, Başlıca Sebepleri Nelerdir?

Kullanıcı davranışı analizi yapılma sebepleri öncelikle web adresinin arama motorlarında üst sıralara çıkmasını sağlamaktır. Bu sayede web adresine daha fazla sayıda organik ziyaretçi trafiği kazandırılabilir.

 • Web adresi daha görünür hale gelir.
 • Sayfa oluşumu sağlanırken kullanıcı davranışları analiz edildiğinde daha doğru kararlar verilebilir.
 • Sayfadaki hatalı ya da eksik olan bölümler düzeltilebilir.
 • Web adresine giriş yapan ziyaretçilerin ilgi alanları tespit edilebilir.
 • Hemen çıkan ziyaretçilerin bu davranışının sebepleri anlaşılabilir.
 • Anahtar kelime seçimi yapılırken bu veriler kaynak yaratır.
 • Pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi için bu analizlere ihtiyaç vardır.
 • Müşterilerin hangi içerikleri daha fazla incelediği öğrenilebilir.
 • Müşterilerin ilgi gösterdiği ürün ve hizmetler tespit edilerek bunlar üzerine yoğunlaşılabilir.

Google Analytics ile Kullanıcı Davranışı

Kullanıcı deneyimlerinin anlaşılabilmesi için analiz araçları gerekir. Bu araçlar birtakım sayısal verileri grafiksel ifadelerle raporlama özelliğine sahiptir. Google Analytics en sık tercih edilen kullanıcı davranışı analizi raporlarını site yöneticilerine sunan araçlar arasındadır.

Bu analiz aracı sayesinde kullanıcı davranışlarının her adımı takip edilebilmektedir. Sayfa içi aktiviteleri, hangi sayfalarda daha fazla zaman geçirdikleri, site içi davranışları, siteden çıktıktan sonraki faaliyetleri de analiz aracı sayesinde görülebilir.

Google Analytics kullanıcı davranışı raporları başlangıçta anlaşılması zor gibi görünmesine rağmen incelendiğinde grafiksel verilerle site yöneticisine çok sayıda bilgi sunar. Bu veriler web sitesindeki hataların giderilmesine, varsa problemlerin çözümlenmesine yararken sitenin iyileştirilmesi yönünde katkı sağlar.

Google Analytics Raporlama

Google Analytics kullanıldığında oluşturulan ilk rapor kullanıcı davranışlarına genel bakış şeklinde sunulur. Bu bölüm aynı zamanda kullanıcı davranışlarının nedenlerini tespit etmeye yarayan metrikler sunar. Raporda web adresinin trafiğini ilgilendiren verilere ulaşılabilir. Sitedeki trafik oranının yanı sıra davranış analizi ile neler yapılabileceği hakkında veri elde edilir.

Kullanıcı Davranışı Raporu Verileri

Kullanıcı davranışı raporu hazırlanırken çeşitli veriler elde edilir. Bu verilerin kapsadığı konular da aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Sayfa görüntüleme sayıları.
 • Benzersiz sayfa görüntüleme sayıları.
 • Sayfada geçen süre ortalaması.
 • Sayfadan hemen çıkma oranları.
 • Sayfadan çıkış yüzdeleri.

Kullanıcı Davranışı İnceleme Süreci

Kullanıcıların genel davranışları raporlanacağı zaman kullanıcıların ilk ziyaret sayfalarından son sayfaya kadarki tüm hareketleri kontrol edilebilir. Sayfa görüntüleme sayıları ile web sitesinde yer alan her sayfanın toplam görüntülenme sayısı verisine ulaşılabilir.

Benzersiz sayfa görüntüleme sayılarından bir sayfada en az bir kez inceleme yapmış olan ziyaretçiler görülebilir. Sayfa üzerinde kullanıcıların geçirdiği süre merak edildiğinde ise sayfada geçirilen süre ortalaması incelenebilir. Tek sayfalık ziyaretler hakkında veri ihtiyacı olduğunda ise hemen çıkma oranlarına bakılması gerekir. Sayfadan çıkış gerçekleştiren kullanıcı yüzdeleri de Google Analytics aracılığı ile elde edilecek veriler arasında yer alır.

Site içeriği hakkında veriye ihtiyaç olması durumunda Google Analytics sayesinde bu verilere de erişim sağlanabilir. Kullanıcı web adresine girdiğinde ilk sayfadan son sayfaya kadar yaptığı ziyaretler hakkında veri elde edilebilir.

Site içeriği kısmında elde edilen veriler ise tüm sayfalar, içerik incelemesi, açılış sayfaları ve çıkış sayfaları şeklinde yer alır. Tüm sayfalar incelendiğinde elde edilecek raporda web sitesindeki en iyi performansı gösteren içerik hakkında bilgi edinilebilir.

İçerik  incelemesi sayesinde de sayfa üzerindeki en sık ziyaret edilen içerik anlaşılabilecektir. Kullanıcının ilgi gösterdiği açılış sayfaları ve siteden çıkmadan önce en son ziyaret ettiği sayfalar da bu analizler sonucunda öğrenilebilir.

Kullanıcı Davranışı ve Site Hızı İlişkisi

Site hızı da kullanıcı davranışlarını etkileyen önemli bir unsurdur. Kolay açılmayan bir site kullanıcıların hemen bu adresi terk etmesine yol açar. Kullanıcılar dijital ortamlarda hızlı hareket etmek isterken uzun süre beklemek siteyi terk etmeleri için en önemli etkendir.

Bir web adresine tıklandığında hemen açılması istenir. Kullanıcı hemen çıkma oranlarını artıran site açılış hızının iyileştirilmesi gerektiğinde Google Analytics tarafından sunulan veriler yol gösterici olur.

Site hızı verileri arasında ortalama sayfa yükleme sürelerinin ne olduğu da yer alır. Bunun yanı sıra müşterilerin ortalama yönlendirilme süresi ve ortalama etki alanı arama süreleri de raporlardan görülebilir.

Ortalama sunucuya bağlanma süresi, sunucunun yanıt verme süresi, sayfa indirme süresi de Google Analytics tarafından sunulacak veriler arasındadır. Bu veriler sayısal nitelikte olurken anlaşılması güç görünebilir. Araç bu verileri grafiksel hale getirmenin yanı sıra raporlama şeklinde sunar.

Kullanıcı Davranışları ve Sayfa Zamanlaması

Sayfa zamanlaması sayesinde web adresindeki en sık ziyaret gerçekleştirilen sayfalar üzerindeki yükleme süresinin ortalaması öğrenilebilir. En beğenilen sayfaların hızı merak edildiğinde bu verilerden yararlanılır. İdeal sayfa düzeninin nasıl olması gerektiği bu veriler sayesinde anlaşılabilir. Sayfa yükleme süreleri ve içerik kalitesinin iyileştirilmesi üzerinde çalışma yapılacağı zaman hız önerileri raporuna başvurulması uygun olur.

Tüm bu çalışmalar web adresinde iyileştirme yapmaya yararken en iyi kullanıcı deneyiminin elde edilebilmesi açısından önemlidir. Elde edilen veriler ışığında site üzerinde yapılacak tüm düzenlemeler kullanıcıların siteyi ziyaret etme isteğinde artışa yol açar.

Kullanıcı Davranışı ve Sayfa İçi Analizler

Sayfa içi analizler kullanıcı davranışları yönlendirileceği zaman önemlidir.  Sayfalarda yer alan içerikler bu verilerden elde edilen sonuçlara göre denetlenebilir. Kullanıcı davranışları analizinin yapılması web sitesinin SEO uyumu açısından da önem teşkil eder. İçerik üretimi ya da site haritaları için gerekli olan tüm veriler bu raporlardan elde edilen bilgiler ışığında düzenlenebilir.